nghìn lẻ một đêm,xo so mien nam hang tuan,game cn cartoon network

Ngày 18/5/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 721/QĐ-TTg quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA).

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cơ bản bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến thông tin về UKVFTA và thị trường Vương quốc Anh, trong đó tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác; đồng thời đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại - đầu tư tại UK nhằm thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp Vương quốc Anh về cơ hội và lợi thế môi trường kinh doanh đầu tư của Việt Nam. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện công tác xây dựng pháp luật thể chế; nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; xây dựng chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong đó, hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, nông dân; đồng thời, chuẩn bị những giải pháp ứng phó, hỗ trợ đối với những ngành hàng, mặt hàng chịu tác động lớn, trực tiếp từ việc thực thi Hiệp định.
Trong quá trình thực thi Hiệp định, Bộ Công Thương chủ trì xây dựng các chương trình phát triển thị trường, chương trình xúc tiến thương mại cho các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào Vương quốc Anh. Mặt khác, Bộ Công Thương nâng cao năng lực của cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhằm đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định UKVFTA và phòng chống gian lận xuất xứ. 

tải liên quân mobile
webmaps