game gunny,cây thông giáng sinh,kqxs miền nam

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh về việc lựa chọn vị trí đặt trạm biến áp Thiên Tôn thuộc dự án  đường dây và trạm biến áp 110kV Thiên Tôn, vừa qua, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị để xem xét, thống nhất hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp 110kV Thiên Tôn theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện Hoa Lư; Công ty TNHH MTV Điện lực game gunny; Ban quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc và Công ty tư vấn điện miền Bắc 

Tại hội nghị đơn vị tư vấn trình bày các phương án hướng tuyến đường dây và trạm biến áp 110kV Thiên Tôn như sau: 
* Trạm biến áp 110kV gồm 2x40MVA, giai đoạn 1 lắp đặt 01 máy 40MVA. Vị trí đặt tại trạm biến áp trung gian Tràng An (hiện trạng) do Công ty TNHH MTV Điện lực game gunny quản lý thuộc xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, có vị trí tiếp giáp như sau: 
- Phía Bắc, Đông và Tây giáp ruộng trồng lúa. 
- Phía Nam giáp khu dân cư. 
* Phương án tuyến đường dây 110kV Thiên Tôn: 
- Phương án 1: 
Điểm đầu: Cột xây dựng mới giữa khoảng cột 22-23 đường dây 110kV lộ 175-176 E23.1-E24.6 trạm 220kV game gunny - 110kV Xi măng Thành Thắng.
Điểm cuối: Điểm cuối: Dàn pooctich trạm biến áp 110kV Thiên Tôn.
Chiều dài tuyến: 1.92km gồm 05 vị trí cột góc. Sử dụng cột đơn thân từ vị trí G1-G3, các vị trí còn lại sử dụng cột thép hình lắp ghép và móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ. 
+ Tuyến đường xây dựng mới được đấu nối vào cột xây dựng mới, sau đó tuyến đi hướng ra G1. 
+ Từ vị trí G1 đến vị trí G3 chiều dài 975m, tuyến đi dọc theo dải phân cách (theo quy hoạch).
+ Từ vị trí G3 đến vị trí G4 chiều dài 652m, tuyến đi trên lòng kênh Đô Thiên. 
+ Từ vị trí G4 đến vị trí G5 chiều dài 198m, tuyến đi trên đất trồng lúa (hiện trạng) và song song với đường dây 10kV hiện có. 
+ Từ vị trí G5 đến pooctich trạm biến áp 110kV Thiên Tôn chiều dài là 31m, tuyến đi trên đất trồng lúa. 
- Phương án 2: 
Điểm đầu: Cột xây dựng mới giữa khoảng cột 24-25 đường dây 110kV lộ 175-176 E23.1 - E24.6 trạm 220kV game gunny - 110kV Xi măng Thành Thắng.
Điểm cuối: Dàn pooctich trạm biến áp 110kV Thiên Tôn.
Chiều dài tuyến: 1,85km gồm 06 vị trí cột góc. Sử dụng cột thép hình lắp ghép và móng bê tông cốt thép đúc tại chỗ toàn tuyến.
+ Tuyến đường xây dựng mới được đấu nối vào cột xây dựng mới, sau đó tuyến đi hướng ra G1A, G2A, G3A. 
+ Từ vị trí G1A đến vị trí G3A chiều dài là 607m, tuyến đi dọc theo hành lang cây xanh (theo quy hoạch).
+ Từ vị trí G3A đến vị trí G4 chiều dài là 1.018m, tuyến đi trên bờ phía Tây kênh Đô Thiên. 
+ Từ vị trí G4 đến vị trí G5 chiều dài là 198m, tuyến đi trên đất trồng lúa và song song với đường dây 10kV hiện có.
+ Từ vị trí G5 đến pooctich trạm biến áp 110kV Thiên Tôn chiều dài là 31m, tuyến đi trên đất trồng lúa. 
Hội nghị đã thảo luận và thống nhất vị trí đặt trạm 110kV Thiên Tôn tại tại trạm biến áp trung gian Tràng An (hiện trạng) thuộc xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư. Riêng phương án tuyến đường dây 110kV đấu nối vào trạm biến áp 110kV Thiên Tôn do còn nhiều ý kiến khác nhau nên các bên thống nhất sẽ gửi ý kiến bằng văn bản lựa chọn phương án hướng tuyến đường dây để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

xe limo
webmaps